3BB ชลบุรี ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส ให้กับเทศบาลตำบลห้วยใหญ่


คุณดวงกมล  ไชยโพธิ์ ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จังหวัดชลบุรี นำทีมผู้บริหาร พนักงาน เข้ามอบถุงมือยาง แอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัย ให้กับเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จ. ชลบุรี เพื่อส่งมอบความห่วงใยให้กับพนักงานเก็บขยะและพนักงานกลุ่มเสี่ยงเพื่อไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน เฝ้าระวังและปัองกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID 19) โดยมีคุณนิยม  เหมทานนท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยใหญ่ พร้อมผู้บริหารของเทศบาลห้วยใหญ่  ร่วมรับมอบ