3BB อ่างทอง มอบอุปกรณ์สำหรับป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสให้กับหน่วยงานเทศบาล


บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จังหวัดอ่างทอง เข้ามอบอุปกรณ์สำหรับป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) หน้ากากผ้า แอลกอฮอล์ และถุงมือยาง ให้แก่เทศบาลตำบลป่าโมกข์ เทศบาลตำบลศาลาแดง และเทศบาลเมืองอ่างทอง ภายใต้โครงการ 3BB ปันน้ำใจ เราคนไทย ไม่ทิ้งกัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไว้ใช้ในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19)