กลุ่มบริษัท จัสมินฯ จัดกิจกรรม JAS CSR for Children ให้กับโรงเรียนวัดศรีจันดาธรรม จังหวัดเพชรบูรณ์


กิจกรรม JAS CSR for Children เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่กลุ่มบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการตอบแทนสังคม