3BB ประจวบคีรีขันธ์ มอบถุงมือยาง แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ป้องกัน ให้ อบต.หินเหล็กไฟ


คุณพูสิทธิ์ สว่างจิตต์  ผู้จัดการจังหวัด บริษัท ทริปเปิลที  บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ได้ส่งมอบถุงมือยาง แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ป้องกันเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคแพร่ระบาดของไวรัส-19 ให้กับพนักงานเก็บและขนขยะ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  ตามโครงการ  3BB ปันน้ำใจ เราคนไทย ไม่ทิ้งกัน  โดยมีคุณนาวิน  มูลมงคล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดร่วมรับมอบ