3BB กำแพงเพชร มอบถุงมือยาง แอลกอฮอล์ ให้เทศบาลเมืองกำแพงเพชร


บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จังหวัดกำแพงเพชร มอบถุงมือยางแอลกอฮอล์ สำหรับพนักงานเก็บขยะ ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงการแผร่ระบาดของเชื้อโควิด  โดยมีคุณชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ร่วมด้วยปลัดเทศบาลฯรองปลัดเทศบาลฯ เมืองกำแพงเพชร  และหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข รับมอบ  เพื่อมอบให้กับทางเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร  เพื่อกระจายต่อไปยังผู้ปฏิบัติงาน กวาด เก็บ ขยะ เทศบาล ต่อไป