3BB กระบี่ มอบถุงมือยางให้กับเทศบาลเมืองกระบี่ ในโครงการ 3BB ปันน้ำใจ เราคนไทย ไม่ทิ้งกัน


คุณนิตยา สุราวรรณ์ ผู้จัดการจังหวัด บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จังหวัดกระบี่ นำทีมผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ เข้ามอบถุงมือยาง จำนวน 200 แพ็ค และน้ำดื่มจำนวน 50 แพ็ค ให้กับเทศบาลเมืองกระบี่ โดยมีคุณธีรวุฒิ ชูศิลป์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  คุณอังคณา สืบวิเศษ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  และผู้บริหารของเทศบาลเมืองกระบี่ รับมอบ เพื่อส่งต่อไปยังผู้ปฏิบัติหน้าที่ไว้ใช้งานในช่วงที่ยังต้องเฝ้าระวัง เกี่ยวกับสถานะการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่อไป