3BB ระนอง มอบถุงมือยางให้กับเทศบาลเมืองระนอง โครงการ 3BB ปันน้ำใจ เราคนไทย ไม่ทิ้งกัน


คุณปราโมทย์ พรหมอินทร์ ผู้จัดการจังหวัด นำทีมพนักงาน บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จังหวัดระนอง เข้ามอบถุงมือยางให้กับสำนักงานเทศบาลเมืองระนอง โดยมี รองนายกเทศมนตรี คุณภัทรภาณุเดช สุทธิรัตน์ และคุณสันติ ศุภสินถาวรกุล เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองระนอง เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19