3BB เชียงใหม่ มอบถุงมือยางให้กับสำนักงานแขวงกาวิละเทศบาลนครเชียงใหม่ โครงการ 3BB ปันน้ำใจ


คุณชัยชาญ สว่างนาน ผู้จัดการเขต และคุณบุญเทิด บุญสุวรรณ์ ผู้จัดการจังหวัด  บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)  หรือ 3BB จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริการ พนักงาน เข้ามอบอุปกรณ์สำหรับป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) หน้ากากผ้า แอลกอฮอล์ และถุงมือยาง ให้แก่สำนักงานแขวงกาวิละเทศบาลนครเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ 3BB ปันน้ำใจ เราคนไทย ไม่ทิ้งกัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไว้ใช้ในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) โดยมีคุณวิษณุ จักษุธารา หัวหน้าแขวงกาวิละ เทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับมอบ