3BB จังหวัดพะเยา มอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ แก่เทศบาลเมืองพะเยา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน


คุณยุทธภูมิ อินทยศ ผู้จัดการจังหวัด พร้อมผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จังหวัดพะเยา นำทีมเข้ามอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ประกอบด้วยแอลกอฮอล์ ถุงมือยาง และถุงมือผ้า ให้กับเทศบาลเมืองพะเยา โดยมีคุณจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมรับมอบอุปกรณ์ และได้ร่วมกันส่งต่อให้กับพนักงานเก็บขนขยะ พนักงานกวาดถนน เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ดับเพลิง) เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ และเจ้าหน้าที่ที่ต้องออกปฏิบัติหน้าที่ภายในชุมชน