3BB ชุมพร มอบถุงมือยางให้กับเทศบาลเมืองชุมพร โครงการ 3BB ปันน้ำใจ เราคนไทย ไม่ทิ้งกัน


บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB ชุมพร นำทีมโดย คุณพรพนา ผลเกษร ผู้จัดการจังหวัด พร้อมด้วยน้องๆพนักงาน เข้ามอบถุงมือยางให้กับสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร โดยมี นายกเทศมนตรี คุณศรีชัย วีระนรพานิช เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองชุมพร เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19