3BB สุโขทัย มอบถุงมือยางและเจลล้างมือ แก่เทศบาลตำบลบ้านกล้วย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน


บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) โดยคุณนิธิชัย พุ่มธนวัฒน์ ผู้จัดการจังหวัดสุโขทัย คุณภัทราวรรณ บุญมีจ้อย หัวหน้าการตลาด และคุณจันทิมา ภักดี เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า เป็นผู้แทนมอบถุงมือยาง แก่เทศบาลตำบลบ้านกล้วย จังหวัดสุโขทัย จำนวน 180 คู่ เจลล้างมือพกพา 40 ชิ้น สเปรย์แอลกอฮอล์ 20 ชิ้น ในโครงการ 3BB ปันน้ำใจ เราคนไทย ไม่ทิ้งกัน เพื่อให้พนักงานไว้ใช้ในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) โดยมีคุณกฤศ เมฆพัฒน์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกล้วย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเป็นผู้รับมอบ