3BB สุราษฏร์ธานี มอบถุงมือยาง แก่เทศบาลเมืองท่าข้ามเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน


คุณปณิตา พยาคภิบาล ผู้จัดการจังหวัด บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB สุราษฏร์ธานี นำทีมผู้บริหาร พนักงาน ส่งความห่วงใยมอบถุงมือยาง แอลกอฮอล์ล้างมือ และน้ำดื่มให้แก่เจ้าหน้าที่เก็บขนขยะ ตามโครงการ 3BB ปันน้ำใจ เราคนไทย ไม่ทิ้งกัน โดย แคมเปญ 3BB ไม่ทิ้งคุณ โดยมีคุณอนุวัตร์ รจิตานนท์  นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อนำไปใช้แจกจ่ายให้กับผู้ปฏิบัติงานเก็บขนขยะของเทศบาลเมืองท่าข้าม ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ต่อไป