3BB นครศรีธรรมราช มอบถุงมือยาง ให้กับ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช


คุณวรชาติ บุญแสง ผู้จัดการเขต บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จังหวัดนครศรีธรรมราช นำทีมคณะผู้บริหาร พนักงาน เข้ามอบถุงมือยางให้กับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยมี นายกเทศมนตรี คุณเชาวน์วัศ เสนพงศ์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19