3BB ภูเก็ต มอบถุงมือยาง แก่เทศบาลนครภูเก็ตเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน


คุณรัชณัณ เขาสูง ผู้จัดการจังหวัดภูเก็ต บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)  หรือ 3BB นำทีมผู้บริหาร พนักงาน ส่งความห่วงใย มอบถุงมือยางให้เจ้าหน้าที่เก็บขนขยะ ในโครงการ 3BB ปันน้ำใจ เราคนไทย ไม่ทิ้งกัน ผ่าน คุณคุณสมใจ สุวรรณศุภพนา  นายกเทศมนตรีเทศบาลนครภูเก็ต เพื่อนำไปใช้แจกจ่ายให้กับผู้ปฏิบัติงาน ของ ศูนย์กำจัดมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ต่อไป