3BB เพชรบูรณ์ นำทีมพนักงานเติมความสุขผ่านการแบ่งปัน


3BB เพชรบูรณ์ ร่วมแบ่งปันความสุข ด้วยการมอบน้ำดื่ม อาหาร ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด 19 ณ บริเวณศูนย์บริการลูกค้าสามบีบี จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 300 ชุด ทั้งนี้ สามบีบี ขอเป็นส่วนหนึ่งที่พร้อมแบ่งปันความสุขให้กับทุกคน