3BB นราธิวาส ร่วมแบ่งปันเต็มเติมตู้ปันสุข


3BB จังหวัดนราธิวาส ร่วมแบ่งปันความสุขในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ด้วยการมอบน้ำดื่มใส่ แตู้ปันสุข ตู้แบ่งปัน ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด 19 ตามจุดปันสุขหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัด หน้าที่ว่าการอำเภอยี่งอ หน้าร้านโกเด้นเฮิร์บ และหน้าวงเวียนหอนาฬิกา 3BB จังหวัดนราธิวาส ขอเป็นส่วนหนึ่งที่พร้อมแบ่งปันความสุขให้กับทุกคน เราจะก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน