3BB จังหวัดสงขลา ร่วมแบ่งปันความสุข เติมเต็ม ตู้แบ่งปัน แบ่งสุข


3BB จังหวัดสงขลา ร่วมแบ่งปันความสุข ด้วยการมอบน้ำดื่มเพื่อเติมเต็มใส่ ตู้แบ่งปัน แบ่งสุข ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด 19 ตามจุดต่างๆ ของอำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา   จุดตู้แบ่งปัน บริเวณหน้าโรงเรียนธิดานุเคราะห์ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยหาดใหญ่   บริเวณหน้าวัดพุทธิการาม  และบริเวณหน้าคริสตจักรเมืองหาดใหญ่   3BB จังหวัดสงขลา ขอเป็นส่วนหนึ่ง ที่พร้อมแบ่งปันความสุขให้กับทุกคน เราจะก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน