3BB ลำพูน นำทีมงานเติมเต็มความสุขผ่าน ตู้แบ่งปัน


3BB ลำพูน ร่วมแบ่งปันความสุข ด้วยการหยิบยื่นน้ำดื่มเพื่อ เติมเต็มใส่ ตู้แบ่งปัน ให้กับทุกๆ คนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพิษภัยของโควิด 19  ตามจุดต่างๆ ในจังหวัดลำพูน ให้คุณหยิบสิ่งที่คุณต้องการ และแบ่งปันหากคุณมีเหลือ  ทั้งนี้ 3BB ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ที่พร้อมแบ่งปันความสุข เราจะก้าวผ่านสถานการณ์ที่กำลังระบาดในขณะนี้ไปด้วยกัน