3BB เชียงราย ติดตั้งตู้แบ่งปันน้ำใจ จากใจผู้ให้สู่ผู้รับ3BB จังหวัดเชียงราย ขอเป็นส่วนหนึ่งที่พร้อมแบ่งปันความสุขให้กับทุกๆ คนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพิษภัยของโควิด 19  ด้วยการติดตั้งตู้แบ่งปัน หยิบยื่นความสุขผ่าน ตู้แบ่งปัน แบ่งปันหากคุณมีเหลือ หยิบสิ่งที่คุณต้องการ  เราอยู่ท่ามกลางวิกฤติการณ์โควิด19 ยังมีน้ำใจเกิดขึ้นในทั่วทุกภาคของประเทศไทย