3BB ปทุมธานี มอบอินเทอร์เน็ตให้กับเทศบาลนครรังสิต


3BB จังหวัดปทุมธานี โดยคุณกฤษนัย แก้วมณี ผู้จัดการจังหวัดปทุมธานี คุณกนกวรรณ เกษรโอสถ ผู้จัดการจังหวัดลำลูกกา ปทุมธานี และ คุณอดิศักดิ์ จงศักดิ์สวัสดิ์ รวมทั้งพนักงาน เข้ามอบบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตและ WiFi ฟรี ให้กับเทศบาลนครรังสิต ณ จุดลงทะเบียนเทศบาลนครรังสิต กรณีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด 19 ระหว่างวันที่ 4-8 พฤษภาคม 2563 โดยมีท่านนายกเทศมนตรีนครรังสิต คุณธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม เป็นผู้รับมอบ
โดยในครั้งนี้ได้ทำการติดตั้งบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตและ WiFi ฟรี ทั้งหมด 9 จุด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชุมชนได้ใช้ประโยชน์ ได้แก่
1. ศาลเจ้าพ่อเสือ
2. ศาลารวมใจ
3. สระว่ายน้ำเทศบาลนครรังสิต
4.โรงเรียนทองพูนอุทิศ
5. คอนโดลุมพินี Township
6. โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ
7. ที่ทำการชุมชนซอยดี
8. ที่ทำการชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ
9. หอประชุมอาคาร 100 ปี เมืองธัญบุรี