3BB สงขลา มอบอินเทอร์เน็ตและ WiFi ฟรี และน้ำดื่ม ให้โรงพยาบาลนาหม่อม


คุณศรัณย์ บุญช่วย ผู้จัดการเขต บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จังหวัดสงขลา เข้ามอบ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตและ WiFi ฟรี  รวมทั้ง น้ำดื่ม ให้แพทย์ พยาบาล และผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์ โรงพยาบาลนาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงชลา เพื่อใช้ประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร และใช้งานทางการแพทย์ ร่วมทั้งเป็นกำลังใจในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์ ให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์โควิด 19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้