3BB ปัตตานี มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19


คุณกฤตชญา สัจพันธ์ ผู้จัดการจังหวัด บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จังหวัดปัตตานี เข้ามอบถุงชีพประกอบไปด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และเครื่องอุปโภค บริโภคอื่นๆ เพื่อมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ให้กับคุณมะรอสะดี เงาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบานา ณ โรงยิมสนามกีฬาองค์การบริหารตำบลบานา อ.เมือง จ.ปัตตานี
ทั้งนี้ ยังได้มอบถุงยังชีพให้กับหน่วยงานเทศบาลเมือง ปัตตานี โดยมีคุณ คุณมาริษา เกียรติศักดิ์โสภณ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมรับมอบ เพื่อมอบต่อให้กับผู้ที่ถูกกักตัวจำนวน 30 คน ณ โรงเรียนเทศบาล 3 ปากน้ำ จ.ปัตตานี