3BB ยะลา มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับ อบต.บาโวยซิแน จ.ยะลา


3BB จังหวัดยะลา นำทีมโดยคุณอุษณีย์ สัจพันธ์ ผู้จัดการจังหวัด และพนักงาน เข้ามอบถุงยังชีพ ประกอบไปด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และเครื่องอุปโภค บริโภคอื่นๆ เพื่อมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 หน่วยกักกันผู้ที่ติดเชื้อ Covid-19 และผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งพื้นที่ที่ต้องปิดอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยสิแน นายมูฮำมัดมุขตา บาฮี องค์การบริการส่วนตำบลบาโงยสิแน อ.ยะหา จ.ยะลา เป็นผู้รับมอบ