3BB เขตธนบุรี แจกจ่ายเครื่องอุปโภค บริโภคให้ประชาชนจากพิษโควิด 19


คุณนาถชนก คัมภีร์นาท ผู้จัดการเขต และ คุณจักรพงษ์ เจริญวัย ผู้จัดการจังหวัดกรุงเทพมหานคร (เขตพระราม2) นำทีมพนักงาน บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) แจกเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ในการบรรเทาความเดือนร้อนให้ผู้ที่อาศัยอยู่ใน โครงการบ้านเอื้ออาทร แสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ โดยมี ประธานและคณะนิติบุคล เป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของเพื่อแจกจ่ายกับประชาชนในชุมชน พร้อมเจ้าหน้าที่เทศกิจ เขตบางขุนเทียน ช่วยในการจัดระเบียบ (social distancing) และให้ความรู้เรื่องด้านสุขอนามัย กับผู้ที่แจกและรับสิ่ง เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19