3BB นครราชสีมา แจกจ่ายเครื่องอุปโภค บริโภคให้ประชาชนจากพิษโควิด19


3BB นครราชสีมา นำทีมโดย คุณวราริน สมมะเริง ผู้จัดการจังหวัดนครราชสีมา 1 และคุณสุธีรา วัชรพาณิชย์ ผู้จัดการส่วน รวมทั้งพนักงาน ร่วมแจกจ่าย ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับประชาชนชาวนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 จนหลายคนตกงาน และขาดแคลนอาหารการกิน ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา