3BB ปัตตานี มอบอินทผาลัมและน้ำดื่มให้กับด่านตรวจโควิด 19


3BB ปัตตานี  เข้ามอบอินทผาลัม น้ำดื่ม และเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ.จุดคัดกรอง จำนวน 4 จุด ได้แก่  ด่านตรวจทหารทางเข้าตัวเมืองปัตตานี, ด่านตรวจคัดกรอง อ.ปากล่อ, ด่านตรวจคัดกรอง ต.ดอนรัก อ.เมือง จ.ปัตตานี  และด่านตรวจคัดกรอง การไฟฟ้า ต.ตะลุโบะ อ.เมือง จ.ปัตตานี  ในช่วงเดือนรอมฎอน 23 เมษายน - 23 พฤษภาคม 2563  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์วิกฤตโควิด 19