3BB เขตธนบุรี มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ประชาชน บ้านเอื้ออาทรเพชรเกษม 81


คุณนาถชนก คัมภีร์นาท ผู้จัดการเขต 3BB จังหวัดกรุงเทพมหานคร (เขตธนบุรี-บางแค)  นำทีมพนักงาน บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)  มอบสิ่งของบริจาคข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในโครงการบ้านเอื้ออาทรเพชรเกษม 81 เขตหนองแขม จ.กรุงเทพฯ โดยมีประธานของโครงการและเจ้าหน้าที่คณะทำงานนิติบุคคลพร้อมตัวแทนลูกค้ารับมอบสิ่งของเพื่อแจกจ่ายกับลูกค้าในโครงการบ้านเอื้ออาทร เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19  “ปันน้ำใจ เราไม่ทิ้งกัน” #อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ