3BB ขอนแก่น มอบ Face Shield และน้ำดื่มให้กับจุดคัดกรอง อ.น้ำพอง


คุณสุรชาติ ป้อมแสนศรี ผู้จัดการเขต คุณสุพจน์ สรวลเส ผู้จัดการจังหวัดขอนแก่น และพนักงาน บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จังหวัดขอนแก่น เข้ามอบหน้ากาก faceshield และน้ำดื่ม บด่านจุดตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันโควิด ต.กุดน้ำใสอ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น  ทั้งนี้ 3BB ขอนแก่น ขอร่วมเป็นกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกท่าน รวมถึงอาสาสมัคร ที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจอย่างหนักต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19