3BB ขอนแก่น มอบ Face Shield และน้ำดื่ม ให้กับศูนย์แพทย์วัดหนองแวง


คุณสุรชาติ ป้อมแสนศรี ผู้จัดการเขต บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)  และคุณสุพจน์ สรวลเส ผู้จัดการจังหวัดขอนแก่น และพนักงาน เข้ามอบ faceshield และน้ำดื่ม ให้กับ บุคลากรทางการแพทย์ ณ ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อนำไปให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ได้ใช้ประโยชน์ ทั้งนี้  3BB จังหวัดขอนแก่น ขอร่วมเป็นกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกท่าน รวมถึงอาสาสมัคร ที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจอย่างหนักต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในครั้งนี้