3BB เขตธนบรี มอบสิ่งของบริจาคให้กับประชาชน ซอยเอกชัย 8


คุณนาถชนก คัมภีร์นาท ผู้จัดการเขต และนายจักรพงษ์ เจริญวัย ผู้จัดการจังหวัดกรุงเทพมหานคร (เขตพระราม2) นำทีมพนักงาน บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) มอบสิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือนร้อนให้ผู้ที่อาศัยอยู่ใน (คอกม้า) ซอยเอกชัย8 ชุมชนพัฒนาหมู่ 11เขตจอมทอง กรุงเทพฯ โดยมี นายสมหมาย ทองเนียม ผู้นำชุมชนเป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของเพื่อแจกจ่ายกับประชาชนในชุมชน พร้อมเจ้าหน้าที่เทศกิจ และ เจ้าหน้าที่สำนักอนามัย เขตจอมทอง ช่วยในการจัดระเบียบ (social distancing) และให้ความรู้เรื่องด้านสุขอนามัย กับผู้ที่แจกและรับสิ่ง เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19