3BB ชุมพร ให้กำลังใจ จนท.รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์


คุณพรพนา ผลเกษร ผู้จัดการจังหวัด บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จังหวัดชุมพร และพนักงาน เข้ามอบหน้ากากผ้า ให้กับโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ โดยมีทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้รับมอบเพื่อส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป