3BB น่าน มอบบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตและ WiFi ฟรี ให้กับ จ.น่าน


คุณนุกูลกิจ ชาญพาณิชย์ ผู้จัดการจังหวัด บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB ได้มอบบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  เพื่อใช้ติดตั้งระบบคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน ณ ด่านห้วยน้ำอุ่น อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ของจังหวัดน่าน เช่นโปรแกรมระบบปฏิบัติการ  กล้องเทอร์โมสแกน  เพื่อลดการทำงานของเจ้าหน้าที่ จากการสะสมของประชาชนมารอรับบริการคัดกรอง ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว   โดยมีคุณวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน คุณ นรินทร์ เหล่าอารยะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  และหัวหน้าส่วนราชการ เป็นผู้รับมอบ