3BB ตาก มอบหน้ากาก Face Shield สู้โควิด 19


คุณภูมิพัฒน์ ทานุพันธุ์สกุล ผู้จัดการจังหวัดตาก   และคุณพงศ์พันธุ์ ทองไทยนันท์ หัวหน้าฝ่ายการตลาด  มอบหน้ากาก Face Shield สู้โควิด ให้กับด่านตรวจ ควบคุมการแพร่ระบาด ไวรัส Covid 19 ที่ ด่านอำเภอวังเจ้า  ด่านอำเภอบ้านตาก  และด่านอำเภอเมือง ตำบลวังประจบ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ด่านตรวจ หรือจุดคัดกรองต่างๆ    3BB  ขอร่วมเป็นกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกท่าน แพทย์ ตำรวจ ทหาร รวมถึงอาสาสมัคร ที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจอย่างหนักต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19