3BB นครศรีธรรมราช มอบน้ำดื่ม ให้กับจุดคัดกรองโควิด 19


3BB นครศรีธรรมราช  มอบน้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจุดคัดกรอง  เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส โควิค - 19 อบต.ทุ่งโพธิ์ ร่วมกับ กรรมการหมู่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  และ จุดคัดกรอง  ต.แก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช  เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่การปฏิบัติงาน  #อยู่บ้านหยุดเชื้อช่วยชาติ