3BB เขตธนบรี ติดตั้งอินเตอร์เน็ต ให้กับจุดตรวจควบคุมโควิด 19


3BB กรุงเทพมหานคร (เขตธนบุรี) นำโดย คุณนาถชนก คัมภีร์นาท ผู้จัดการเขต และ คุณจักรพงษ์ เจริญวัย ผู้จัดการจังหวัด และทีมงานช่างเทคนิค เข้าติดตั้งบรอดแบนด์อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและ WiFi รวมทั้งมอบน้ำดื่ม ให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการนครบาล 9 เจ้าหน้าฝ่ายปกครองเขตบางขุนเทียน และเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร ณ จุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโควิด 19 ถนนพระราม 2 (แสมดำ) ขาเข้ากรุงเทพ เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่