3BB สมุทรสาคร มอบ Face Shield ให้กับเจ้าหน้าที่จุดตรวจโควิค-19


3BB สมุทรสาคร มอบ Face Shield ให้กับ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจุดตรวจโควิค-19 ถ.พระราม2 (ขาออกกรุงเทพ) ต.มหาชัย และ จุดตรวจ ถ.พระราม2 (ขาเข้ากรุงเทพ) ต.นาโคก อ. เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ด่านตรวจ หรือจุดคัดกรอง COVID-19 #อยู่บ้านหยุดเชื้อช่วยชาติ