3BB กระบี่ เข้ามอบน้ำดื่ม ให้กับ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจุดตรวจโควิค-19


3BB กระบี่ เข้ามอบน้ำดื่ม ให้กับ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจุดตรวจโควิค-19 จุดคัดกรองรอยต่อระหว่าง เหนือคลอง-กระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ด่านตรวจ หรือจุดคัดกรอง COVID-19 #อยู่บ้านหยุดเชื้อช่วยชาติ