3BB สมุทรสงคราม มอบ Face Shield ให้กับเจ้าหน้าที่จุดตรวจโควิค-19


3BB สมุทรสงคราม มอบ Face Shield ให้กับ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจุดตรวจโควิค-19 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม และ จุดตรวจ วัดบางใหญ่ อำเภอบางคณฑี  จังหวัดสมุทรสงคราม   เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ด่านตรวจ หรือจุดคัดกรอง COVID-19 #อยู่บ้านหยุดเชื้อช่วยชาติ