3BB กำแพงเพชร มอบหน้ากาก Face Shield สู้โควิด 19


คุณกมลพรรณ ประสาทเงิน ผู้จัดการจังหวัด บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จังหวัดกำแพงเพชร  และนางสาวสรินรัตน์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา เข้ามอบหน้ากาก Face shield ให้กับโรงพยาบาลกำแพงเพชร โดยมีนายแพทย์ ไพฑูรย์ อ่อนเกตุ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลกำแพงเพชร เป็นผู้รับมอบ  เพื่อนำไปให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ได้ใช้ประโยชน์  ทั้งนี้ยังได้มอบให้กับ องค์การบริการส่วนตำบลปางตาไว โดยมี นายอนุพล เขื่อนยัง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนรับมอบอุปกรณ์ดังกล่าว