3BB นราธิวาส มอบเสื้อกันฝน ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลบาเจาะ


3BB นราธิวาส ส่งมอบเสื้อกันฝนให้กับโรงพยาบาลบาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส โดยมี คุณสุพรรณิการ์  บินสะมะแอ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลบาเจาะ รับมอบ  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเกี่ยวกับโควิค-19 ได้ใช้ประโยชน์ โดยมีคุณปาริสา  มะอาเซ็ง ผู้จัดการจังหวัดนราธิวาส และทีมงานเข้ามอบ