3BB ลำปาง สนับสนุนอินเทอร์เน็ตและ WiFi ฟรี ให้กับด่านตรวจ


3BB จังหวัดลำปาง ร่วมสนับสนุนติดตั้งอินเทอร์เน็ตและWiFi ฟรี ให้กับด่านคัดกรองและจุดตรวจโควิด-19 จำนวน 3 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ได้แก่ ด่านตรวจ สภ.ห้างฉัตร ถ.ลำปาง – เชียงใหม่, ด่านตรวจปางมะโอ สภ.แม่ทะ ถ.ลำปาง – แพร่ และด่านตรวจนาแก สภ.งาว ถ.พหลโยธิน สายลำปาง – พะเยา เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน