3BB น่าน สนับสนุนอินเทอร์เน็ตฟรีให้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในด่านตรวจและคัดกรองโควิด-19 ของพื้นที่ จ.น่าน


3BB ได้ทำการติดตั้งอินเทอร์เน็ตฟรีให้กับด่านตรวจและคัดกรองฯ ห้วยน้ำอุ่น จ.น่าน รับมอบโดยนายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายก อบจ. น่าน และปลัดอำเภอเวียงสา เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมดูแลตามสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดน่าน 3BB ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือให้ประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้โดยเร็ว และขอส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานในทุก ด่านฯ ที่ได้ทุ่มเทและเสียสละแรงกายแรงใจกับวิกฤติในครั้งนี้