3BB พิษณุโลก มอบ Face shield ให้กับโรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก


3BB จังหวัดพิษณุโลก โดย นายวิชัย ไชยมงคล ผู้อำนวยการภาคเหนือตอนล่าง,นายเทิดศักดิ์ ทองชาวนา ผู้จัดการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมมอบหน้ากาก Face Shield จำนวน 200ชิ้น  ให้กับโรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันCOVID-19    โดยมี ทพญ. อารีย์  ภูมิประเสริฐโชค  ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านลูกค้าสัมพันธ์เป็นตัวแทนโรงพยาบาลพุทธชินราช  เป็นผู้รับมอบ