3BB อุบลราชธานี ติดตั้งอินเทอร์เน็ตและ WiFi ฟรี สนับสนุนการทำงานของแพทย์


3BB ได้ทำการติดตั้งอินเทอร์เน็ต ฟรี ให้กับโรงพยาบาลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานของแพทย์และพยาบาล อาทิ การ Consult เคสผู้ป่วย การคอนเฟอเรนซ์ สถานการณ์การระบาดในจังหวัดกับหน่วยงานต่างๆ และเพื่อใช้ระบบ IP Camera ห้องแยกโรค 3BB ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือให้ประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้โดยเร็ว พร้อมส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเทและเสียสละแรงกายแรงใจ มา ณ ที่นี้