3BB เชียงใหม่ ร่วมใจ สู้ภ้ยโควิด-19 มอบอุปกรณ์เครื่องใช้ น้ำดื่ม ให้กับ รพ.สันกำแพง


คุณพงศา นวมครุฑ ผู้อำนวยการภาคเหนือตอนบน บมจ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์  มอบน้ำดื่ม และอุปกรณ์เครื่องใช้  เช่น ผ้าเช็ดมือ แว่นตา สบู่ รวมทั้งเสื้อกันฝน ให้กับโรงพยาบาลสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เพื่อใช้กับกิจการของทางโรงพยาบาลในสถานการณ์โควิด-19 กำลังระบาด