บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ จัดกิจกรรม โครงการ จัสมิน ร่วมใจ ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย


คุณธิติมา  กิระวานิช หัวหน้าฝ่ายธุรกิจพัฒนาเพื่อสังคม หรือ  Head of CSR บริษัท จัส มิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ร่วมกับทรีบรอดแบนด์ จังหวัด เชียงราย ทรีบรอดแบนด์ จังหวัดเชียงใหม่ และทรีบรอดแบนด์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม โครงการ "จัส มิน ร่วมใจ ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย" เมื่อวันที่  19 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยมีคุณเอกมล  อุ๋ยสันติวงษ์ ผู้จัดการเขต Cluster จังหวัด เชียงรายร่วม ประสานงานไปยังพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อเข้ามอบถุงยังชีพ ให้กับผู้ประสบ ภัยพิบัติในตำบล โป่งแพร่ จำนวน 70 ชุดให้กับครัวเรือนที่เสียหาย และมอบเงินให้กับองค์การ บริหารส่วนตำบลโป่ง แพร่ จำนวนเงิน 10,000 บาท และมอบเงินให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตจาก เหตุการณ์แผ่นดินไหว และได้มอบเงินให้กับโรงเรียนร่องธารวิทยา จำนวนเงิน 10,000 บาท ซึ่งตัวอาคารเรียนได้รับ ความเสียหายอย่างมาก และที่บ้านสันต้นแหน ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ ลาว บริษัทจัสมินฯ และบริษัท ในเครือ ยังได้มอบถุงยังชีพจำนวน 85 ชุดให้กับครัวเรือนที่ได้รับ ความเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดิน ไหว เข้ารับมอบถุงยังชีพ