3BB มอบเงินสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม “ประชารัฐร่วมใจ ใต้ร่มพระบารมี”


นายสมบัติ พันศิริพัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ (ที่ 5 จากขวา) บริษัททริปเปิลทีบรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนของ 3BB ได้ร่วมงาน “ประชารัฐร่วมใจ ใต้ร่มพระบารมี” ซึ่งรัฐบาลจัดขึ้น ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเปิดโอกาสให้ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาชนร่วมกันบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในโอกาสนี้ 3BB ได้มอบเงินสนับสนุน จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้รับมอบ