บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ฝ่าย Corporate Social Responsibility หรือ JAS CSR เข้าร่วมกิจกรรมการออกบูธประชาสัมพันธ์ ในงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557


บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ฝ่าย Corporate Social Responsibility หรือ JAS CSR เข้าร่วมกิจกรรมการออกบูธประชาสัมพันธ์ ในงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารจัสมิน เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ พร้อมให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถค้นคว้าหาข้อมูลของบริษัทในเครือภายในบูธ ทั้งยังมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม JAS CSR ในปีที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบข้อมูลต่างๆ ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดของกิจกรรม JAS CSR ได้ที่ www.facebook.com/jascsr