บริษัทแจส โมบายบรอดแบนด์ จำกัด ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันสถาปนา ครบรอบ 4 ปี กสทช.


คุณสมบัติ พันศิริพัฒน์ กรรมการ บริษัทแจส โมบายบรอดแบนด์ จำกัด คุณธิติมา กิระวาณิช Head of CSR Department, หัวหน้าฝ่ายการตลาด 3BB และคณะผู้บริหาร มอบดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนา ครบรอบ 4 ปี ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยมี พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ให้การต้อนรับ ณ อาคารหอประชุม กสทช.