CSR Highlight

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนบ้านหล่ายฝ่ายแก้ว อ.ปง จ.พะเยา

โครงการ “JAS CSR for Children” JAS มอบเงินสนับสนุนการศึกษาและชุดกีฬาพร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนบ้านหล่ายฝ่ายแก้ว อ.ปง จ.พะเยาโดยมีบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จังหวัดพะเยา กิจกรรม CSR มีกิจกรรมมอบเงินสนับสนุนการศึกษา มอบอุปกรณ์กีฬา อาหารกลางวัน และการแข่งขันฟุตซอลเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร พนักงาน กับคณะครู นักเรียนในโอกาสนี้ คุณพินิจ ดำรงศิริ หัวหน้าหน่วยงาน และคุณเกรียงศักดิ์ วงขัติ คุณอนุภาพ อยู่ดี ร่วมกิจกรรมด้วย รวมทั้งคุณเอกรัตน์ ควรศิริ Office of CEO คุณกฤษติกร มาประจง ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม กลุ่มบริษัทจัสมินฯ มอบเงินสนับสนุนให้กับโรงเรียน ในโอกาสเข้าร่วมแข่งขันฟุตซอลในครั้งนี้ด้วย
ทางด้าน ผอ.พศวีร์ ศรีวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว กล่าวว่า ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณที่ทางบริษัทฯ ที่เลือกโรงเรียนแห่งนี้ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กและอยู่ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการเข้ามาจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆ ทำให้เด็กๆ ได้มีการเรียนรู้ และสนุกสนานจากกิจกรรมที่จัดขึ้น รวมทั้งอินเทอร์เน็ตที่ทางบริษัทมอบให้จะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียน และชุมชนแห่งนี้ตลอดไป

ประมวลภาพกิจกรรม

CSR News & Activity

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้เน้นความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดยเฉพาะกับกลุ่มเยาวชน ซึ่งจะเป็นกำลังที่สำคัญของชาติในอนาคต เราถือว่าบริษัทฯ เติบโตมาถึงทุกวันนี้เพราะได้รับการสนับสนุนจากประชาชน จึงเป็นหน้าที่ ที่สำคัญยิ่งที่จะต้องตอบแทนคืนให้สังคมตลอดไป